Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Angelfire Home Pages
Free Web Building Help
Angelfire HTML Library
htmlGEAR - free polls, guestbooks, and more!

REBE

 

 

 

 

 

 

בס"ד

 

שלום אחי ואחיותי היקרים מפז:

 

בשבת קודש לפנות בוקר התעוררתי מחלום שזעזע אותי וברצוני לשתף אתכם בעל מנת:

שאולי ב"ה ניזכה לבטל גזרה קשה שאמורה לבוא על בית ישראל בקרוב.

ואנו הקטנים שבאמת אכפת לנו מהלב מגורל בית ישראל  יש בכח כונת ליבנו לשנות מציאות ב"ה.

ואנו נעשה כמיטב יכולתנו לשנות את רוע הגזירה ולמתק הדינים הנובעים בעקבות האנוכיות העצומה בגודלה והשם ירחם ויציל הלב.....

אני מבקש בכל תוקף הלילה ליל שבועות שזהו עת רצון גדול להתפלל על גורל בית ישראל ולבקש מהשם יתברך רחמי שמים.

יש להקדיש את לימוד אשמורת הבוקר לטובת כלל ישראל לבקשת רחמים.

עלינו מיד להסיר כל מחלוקת שיש לכל אחד מאיתנו בסביבת מקומו הפרטי בסביבת ליבו בתוכינו פנימה.

כל אדם בסביבת משפחתו חבריו דודיו קרוביו וכו....... עליו לעשות את העבודה ולהסיר הגאוה הגורמת מחלוקת ומריבה.

דעו לכם שכל מחלוקת או ויכוח או מריבה משפחתית – כל זכרון מר מהעבר שגרם למריבה או לחוסר שלום יש בכוחו לאפר את מידת האיזון לרעת בית ישראל בכלל. בבקשה אחי היקרים אנו בית ישראל נמדדים בשמים בכלל ולכן אנו ערבים זה לזה ממש כמציאות יש להתעורר ולמסור נפש על מידת השלום.

עלינו להגיע כל אחד בפרטיותו לבחינת ויחן בלב אחד ממש. עלינו להבין שעכשיו זהו צו שמונה לפני מלחמה נוראית ואכזרית ויש להמתיק הדין כמה שיותר.

בית ישראל הגיעו בכח הכלל ביציאה מהפרט בכונת ליבם לבחינת ויחן בלב אחד. יש לאחד את הלבבות לאבינו שבשמים והתנאי לחבור לבורא הוא השלום שבלב בין אדם לאדם ומיד מיד ללא חשבונות מיד לעשות שלום כי ללא הלב אל לב אין חבור לבורא – הדרך לבורא היא דרך אהבת האדם ויש ללמוד.

ומי שחפץ בקשר אם הבורא ללא הקשר אם האדם לעולם לא יוכל להגיע לשלמות – ואהבת לרעך כמוך אני השם זהו מקום האימון שלנו לאהבת הבורא.

 

ויחן עולה בסוד וי (חסרון - חן) והנה בכח הפרט אנו עדין תחת האנוכיות המרומזת במילה וי המורה על חסרון.

אך בכח הכלל ביכולת שלנו להתאמץ באהבת חברים בכונת הלב להשפיע נחת רוח לבורא אנו מגיעים להתאחד בכלל בסוד וי – חן.

כח הכלל מביא את החן לנו בית ישראל וממלא את החסרון ו"י באור וכך אנו זוכים לסיוע ממרום שממתיק לנו הדין.

יש להתכלל מיד כי אם לא נתקלל והשם ישמור ויציל נסו בכל נפשכם ומאודכם מליבכם להוריד קצת את הפרופיל ולהשלים ליסוד השלום זה קריטי.

טוב המשימה ביד כל לב.

 

 והנה מראות השמים לפנות בוקר יום שבת קודש:

 

והנה בחלומי שהיה ממש חזק בבוקר זה אני נמצא בעיר נתניה והשעה שעת לילה לפנות בוקר והנה אני נוסע ברכבי הפרטי ומגיע למין שער גדול מאוד.

לצד הדרך ליבי רואה קבוצה של יהודים שרחוקים מתורה ומצוות והנה מעבר לשער יש קבוצה של ערבים ורק השער מפריד בינהם והשער נעול.

הגעתי ממש סמוך אל השער ומיד הרגשתי בסכנה שעומדת להתרחש בין היהודים לערבים והנה אני מיד מסובב את רכבי ומנסה לעזוב את המקום.

בדרך  תוך כדי שליבי מנסה להתרחק ולהסתובב מהמקום אני שומע מישהו מהקבוצה של היהודים צועק לי בחוזקה ואומר לי שעלי להקפיד לשמור ולדייק בכשרות המאכלים שאני אוכל – הצעקה היתה ברורה עד למאוד. והנה הבנתי שעל כל בית ישראל בפרט ובכלל להשתדל ולהקפיד בכשרות המזון ובהכשרת המזון שאנו אוכלים מבשלים או אוכלים אצל אחרים – המסר היה ברור עד למאוד והנה לקחתי לתשומת ליבי.

 

ליבי מקוה שגם אתם הקוראים תיקחו מסר זה לתשומת ליבכם ב"ה למען שמו באהבה בכונת הלב לשם שמים.

והנה ליבי חש במחלוקת ובמתיחות שיש בין קבוצת היהודים לבין קבוצת הערבים ואני יודע שמיד מתחילה מלחמת אחים ותוך כדי שאני מנסה לנוס מהמקום לפתע אני שומע צפירה עולה ויורדת כסימן מלחמה אני שומע את הצפירה ומשהו בתוכי כאילו לא מעכל והנה שוב צפירה עולה ויורדת  - והצפירה היתה חזקה מאוד כאילו שנכנסה לתוך ליבי וזיעזע אותי – עצרתי את הרכב ויצאתי ממנו החוצה ושוב הצפירה נשמעת ברחבי כל ארץ ישראל והנה הבנתי החלה המלחמה והשם ירחם. ליבי מנסה שוב להתרחק מהמקום אני נכנס אל תוך הרכב ומחפש מקום מסתור שלפתע אני שומע פצוצים עזים עד למאוד בום בום בום והפצוצים היו ממש בקרב מקום אלי והם היו מחרישי אוזנים שמעתי לפחות 3 נפילות של פגזים ומרוב המהומה התעוררתי כולי מזיע מלא חרדה על המתרחש.

 

אחי היקרים זה היה כל כך חזק חלום זה וזהו מסר ברור בבקשה לא להיות שאננים.

אני משתף אתכם בעל מנת שליבי חש שבכח כל אחד מאיתנו יש אולי אפשרות להמתיק הדין הבא על בית ישראל והשם ישמור ויציל.

יחד באחדות הלב אנו יכולים לשנות גזירה כאשר ליבי מאמין באמונה שלמה שרק יחד ננצח בבקשה קחו לתשומת ליבכם והעבירו מסר זה הלאה

כי הזמן אוזל ואנו קרבים לגל השני של המלחמה שבאה לפרוס את לבבות ישראל (ומי להשם אלי) כך אמר משה רבינו ע"ה המסמל את דעת דקדושה.

 

אלינור